Δραστηριότητες

Από  την  πρώτη  μέρα  που  δημιουργήσαμε  αυτό  το  σχολείο,  σκοπός  μας  ήταν  κάθε  μαθητής  να  αντιμετωπιστεί  ως  μια  ξεχωριστή  προσωπικότητα. Να μπορέσουμε  να  αναδείξουμε  τις  δεξιότητές  του  και  να  ελαχιστοποιήσουμε  τις  αδυναμίες  του.  Αυτό  φυσικά  ήταν  αδύνατο  να  συμβεί  σε  πολυμελή τμήματα  και  ενιαία  προγράμματα σπουδών  για  όλα  τα  παιδιά.
Έχοντας  και  τη  διάθεση  και  τις  ικανότητες   ασχολούμαστε  ξεχωριστά  με  τον κάθε  μαθητή  πρσαρμόζοντας  τα  προγράμματα  σπουδών  πάνω  στις  ανάγκες του  και  τις  επιθυμίες  του.