Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική είναι η επιστήμη ασχολείται με την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου και την προώθηση της αυτογνωσίας του. 
Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία τους με έναν ψυχοθεραπευτή που σκοπεύει στη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης του παιδιού και κατά συνέπεια της συμπεριφοράς του.