Διαδικασία Εγγραφής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Δήλωση Εγγραφής: Συμπληρώνεται και υπογράφεται στη γραμματεία των  Εκπαιδευτηρίων.

2. Δήλωση Παραλαβής Κανονισμού και Κανόνων Σχολικής Ζωής: Συμπληρώνεται  στη γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων κατά την παραλαβή του Εσωτερικού  Κανονισμού.

3. Δήλωση 2ης ξένης γλώσσας: Πρέπει να παραδοθεί κατά την εγγραφή του μαθητή ή   το  αργότερο, μια εβδομάδα μετά την εγγραφή του, στη γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων.

4. Πιστοποιητικό Γέννησης τελευταίου τριμήνου: Πρέπει να παραδοθεί κατά την εγγραφή  του μαθητή ή, το αργότερο, μια εβδομάδα μετά την εγγραφή του, στη γραμματεία των  Εκπαιδευτηρίων.

5. Ατομικό Δελτίο Υγείας: Το έντυπο παραλαμβάνεται από το τη γραμματεία και  συμπληρώνεται από τον οικογενειακό γιατρό. Πρέπει να παραδοθεί στην έναρξη της  σχολικής χρονιάς.

6. Τίτλος Σπουδών: Πρέπει οι γονείς να έχουν ενημερώσει  τη Διεύθυνση του  σχολείου αποφοίτησης  ,  ότι το παιδί τους θα εγγραφεί για τη νέα  σχολική χρονιά στα Εκπαιδευτήρια  ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  &  ΠΑΙΔΕΙΑ   και να ζητήσουν την αποστολή του  τίτλου Σπουδών υπηρεσιακώς.