Ημέρες Γνωριμίας

Σας ενημερώνουμε ότι τα Εκπαιδευτήρια   Αθηναική  Αγωγή  &  Παιδεία   καθιερώνουν τις Ημέρες Γνωριμίας –  για τους νέους μαθητές και τους γονείς τους. 

Στο πλαίσιο αυτών των ημερών μαθητές και γονείς θα έχετε τη δυνατότητα:

Nα παρακολουθήσετε εκδηλώσεις  του Γυμνασίου-Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων και παράλληλα να γνωρίσετε από κοντά τη λειτουργία και τη φιλοσοφία μας, να δείτε τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τα αποτελέσματά τους.  
Nα συναντηθείτε με τους διευθυντές των βαθμίδων καθώς και τους υπεύθυνους προγραμμάτων και να ενημερωθείτε εκτενέστερα για θέματα που αφορούν το αναλυτικό πρόγραμμα, τα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα, τις εξωσχολικές και μεταμεσημβρινές δραστηριότητες.
Eτσι  θα  μας γνωρίσετε καλύτερα, θα απαντήσετε στις απορίες σας και κυρίως θα αξιολογήσετε το εκπαιδευτικό μας έργο και θα νιώσετε σίγουροι για την επιλογή σας.