Υποτροφίες

Τα Εκπαιδευτήρια   Αθηναική  Αγωγή  &  Παιδεία   έχουν ως βασική τους επιδίωξη την πρωτοπορία στον χώρο της εκπαίδευσης, η οποία πιστοποιείται από την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου, από τις μοναδικές ευκαιρίες που παρέχονται στους μαθητές  τους. 

Θέλοντας να εξασφαλίσουν στους μαθητές ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο αγαθό της Παιδείας, τα Εκπαιδευτήρια παρέχουν οικονομική ενίσχυση και υποτροφίες (πλήρεις ή μερικές) με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση , τη διαγωγή , τη συμμετοχή και τη διάκριση σε διαγωνισμούς , διεθνείς και πανελλήνιους, καθώς και σε προγράμματα και δραστηριότητες των Εκπαιδευτηρίων. Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση  κάθε  οικογένειας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  

 

   υποτροφίες     100%  επί των   διδάκτρων

   υποτροφίες      75%  επί των   διδάκτρων

   υποτροφίες      50%  επί  των  διδάκτρων

Το ύψος της υποτροφίας κυμαίνεται από 10% έως 100% επί των διδάκτρων, ανάλογα με τις επιδόσεις, το προφίλ του μαθητή και την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Χορηγούνται τιμητικές υποτροφίες 50% επί των διδάκτρων σε όσους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων έχουν Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας  >19