Νέα

 Επειδή  το  ψέμμα   έχει  κοντά πόδια  παραθέτω  τις  θέσεις  του  σχολείου  μας  για  την  αποκατάσταση  της  αλήθειας
 

       Κηφισιά 21/3/2022

  Στις 20/3/2022 κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να αναπαραχθεί από πολλές ιστοσελίδες, μία σελίδα από  φυλλάδιο που διανέμεται στους μαθητές της Β’ Γυμνασίου επί τριετίας  για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας  και τελευταία φορά διανεμήθηκε τον Οκτώβριο του 2021.

       Από τις έξι (6) σελίδες του φυλλαδίου, παρουσιάστηκε η μία με πηχυαίους τίτλους «Σάλος με φυλλάδιο μισογυνισμού που μοιράστηκε σε ιδιωτικό σχολείο Βορείων προαστίων». Η ενέργεια αυτή θέλουμε να πιστεύουμε ότι οφείλεται σε προϊόν πλάνης και άγνοιας των συντακτών. Υποκινήθηκε στα πλαίσια της συντεταγμένης προσπάθειας σπίλωσης ενός σχολείου που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2014 με έξι (6) παιδιά και σήμερα αριθμεί πάνω από πεντακόσια (500).

     Επισημαίνουμε πως από τις τέσσερις (4) διευθυντικές θέσεις των σχολείων μας οι τρεις (3) καταλαμβάνονται από γυναίκες ενώ το 70% των εκπαιδευτικών είναι γυναίκες . Είναι παγκοίνως γνωστό ότι το σχολείο μας είναι από τα λίγα, που  σέβεται τη διαφορετικότητα κάθε είδους και υποστηρίζει μαθητές είτε έχουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, είτε στοχεύουν σε υψηλόβαθμες πανεπιστημιακές σχολές.

      Σχετικά με το επίμαχο  φυλλάδιο να διευκρινίσουμε ότι στηρίχτηκε στη Διαθεματική Εργασία της σελ. 42 του σχολικού εγχειριδίου της Β΄ Γυμνασίου του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας οι μαθητές κλήθηκαν να χωριστούν σε δύο ομάδες και να μιλήσουν/στηρίξουν ελεύθερα κι ανεπηρέαστα τις απόψεις τους, οι οποίες σαφώς ποικίλλουν αναφορικά με τα πολλαπλά αίτια κρίσης του οικογενειακού θεσμού. Οι μαθητές ανήκουν σε διαφορετικά είδη οικογενειών (πυρηνική οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια- συμπεριλαμβάνονται και οι ανύπαντρες μητέρες με παιδιά-, οικογένεια  χωρίς γάμο και εκτεταμένη) ως ταιριάζει σ’ ένα δημοκρατικό σχολείο και κατέθεσαν τις προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά με το τι θεωρείται έκφανση ή αιτία κρίσης του θεσμού της οικογένειας.

       Επανερχόμενοι στη συγκεκριμένη σελίδα να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν απηχούν θέσεις του σχολείου ούτε της εκπαιδευτικού προσωπικά. Οι εν λόγω απόψεις αποτελούν προϊόν της μελέτης και της έρευνας των μαθητών με αφορμή κυρίως το ποικίλο φωτογραφικό υλικό της 2ης διδακτικής ενότητας «Ζούμε με την Οικογένεια» της Νεοελληνικής Γλώσσας αλλά και αυτού από το εγχειρίδιο της Οικιακής Οικονομίας της Α’ Γυμνασίου σελ. 6-12. Συνάμα ζητήθηκε άσκηση (σύνταξη παραγράφου με τη μέθοδο της αιτιολόγησης), όπου οι μαθητές με βάση τις προσωπικές τους απόψεις θα αναπτύξουν τα αίτα κρίσης του οικογενειακού θεσμού. Με εφαλτήριο αυτό αλλά και την οικογενειακή τους ποικιλομορφία εξέφρασαν αβίαστα, κι ελεύθερα τις προσωπικές τους εκτιμήσεις, οι οποίες συζητήθηκαν εντός της αιθούσης και καταγράφηκαν στο φυλλάδιο.

        Οι προσωπικές απόψεις της εκπαιδευτικού αλλά και του σχολείου προβάλλονται ευκρινώς από τα εξής: α) την φωτογραφία στη σελ 1 του φυλλαδίου (εμφανής ο ισότιμος ρόλος των δύο γονέων στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών), β) την άσκηση 3 στην σελ 3 του συγκεκριμένου φυλλαδίου και γ) τις σημειώσεις που γράφτηκαν στον πίνακα και αντέγραψαν τα παιδιά στα τετράδιά τους.

      Παραθέτουμε αυτούσιο το φυλλάδιο αλλά και τις σημειώσεις μαθητών σχετικά με το επίμαχο άρθρο, οι οποίες και  αποδεικνύουν το αναληθές δημοσίευμα, επιφυλασσόμενος  παντός  νομίμου  δικαιώματος μου.

 

 

 

 

Με εκτίμηση

Σταύρος Σ. Μεταξάς

Νόμιμος Εκπρόσωπος των Εκπαιδευτηρίων

Αθηναϊκή Αγωγή και Παιδεία