Επ. Προσανατολισμός   www.assessmnt.gr

Παρέχουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες και πρακτικά συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

 • Ποια κατεύθυνση να ακολουθήσω;
 • Ποια μαθήματα πρέπει  να διαλέξω;
 • Ποια επιστημονικά πεδία να δηλώσω;
 • Ποια επαγγέλματα μου ταιριάζουν;
 • Τι ακριβώς αφορά το κάθε ένα από τα επαγγέλματα που μου προτείνονται;
 • Τι ανταπόκριση έχουν στην αγορά εργασίας;
 • Ποια τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ να δηλώσω στο μηχανογραφικό;

Για μια άριστη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού χορηγούμε συνδυαστικά ειδικά  ερωτηματολόγια αξιολογώντας συγκεκριμένους  άξονες:

 • Την Επαγγελματική Προσωπικότητα. Σε ποιους επαγγελματικούς χώρους ο  μαθητής θα είναι πιο λειτουργικός, που θα νιώθει περισσότερο ικανοποιημένος;
 • Τα Ενδιαφέροντα. Μεταξύ 2000 επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τι τον ενδιαφέρει περισσότερο και σε τι ποσοστό;
 • Τις Ικανότητες. Κατέχει ο  μαθητής  τις βασικές ικανότητες για τα πεδία ή τις επαγγελματικές δραστηριότητες που δηλώνει ότι τον ενδιαφέρουν;
 • Την Αυτοεκτίμηση. Πώς νιώθει ο  μαθητής για τον εαυτό του και πως βιώνει την οικογένεια, τους φίλους και το σχολείο;

Ο ολοκληρωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός στα χρόνια των κρίσιμων αποφάσεων της εφηβείας είναι συχνά η πιο σημαντική συμβουλευτική στη ζωή ενός νέου ανθρώπου.