Τεστ Επ. Πρσανατολισμού

Το  τεστ  Horizon  της  εταιρείας  orientum  είναι  ένα  από  τα  βασικά  εργαλεία  που  χρησιμοποιούμε  προκειμένου  να  καθοδηγήσουμε  σωστά   κάθε  μαθητή. Για  να  κάνετε  διαδικτυακά  το  τεστ  πατήστε  στον  παρακάτω  σύνδεσμο.