Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένους Συμβούλους-Ψυχολόγους. έχει ως βασικό σκοπό να καλλιεργήσει τη δημιουργία μιας σύγχρονης "κουλτούρας σταδιοδρομίας", μέσα από την ανάπτυξη του συνολικού δυναμικού των μαθητών /τριών.

Οι υπηρεσίες του Τμήματος, που βασίζονται σε μια εξελικτική και πολυδιάστατη προσέγγιση, με την χρήση ειδικών ψυχομετρικών ερωτηματολογίων και τεστ, εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και στοχευμένη εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση, έχουν αφετηρία τη Γ΄ Γυμνασίου και συνεχίζονται στο Λύκειο.

Σε μια εποχή που πρέπει να διαχειρίζεται κανείς σωστά τον «πληθωρισμό» της γνώσης και της πληροφορίας, μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής και αξιολόγησης με ειδικά ψυχομετρικά ερωτηματολόγια & τεστ καλλιεργείται στους μαθητές/ τριες η ικανότητα να κάνουν συνειδητοποιημένες επιλογές, που θα μπορούν να βρουν πεδίο εφαρμογής σ’ ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Συμβουλευτική Γονέων

Ενθαρρύνουμε την άμεση επαφή με τους γονείς, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. ΄Ετσι οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις Συμβούλους του Τμήματος και να συζητήσουν θέματα που αφορούν στο παιδί τους, σε σχέση πάντα με τη μελλοντική του σταδιοδρομία.

Επίσης σε μικρές ομάδες διοργανώνουμε βιωματικά σεμινάριαανοιχτές συζητήσειςπαρουσιάσεις με στόχο τη συμβουλευτική υποστήριξή τους.