ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

                                                     

Το πρότυπο κέντρο μελέτης Δημοτικού & Γυμνασίου  είναι ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος για το καθημερινό διάβασμα καi την ολοκλήρωση των σχολικών μαθημάτων.

Όραμά μας

είναι να διδάξουμε τρόπους αποτελεσματικής μελέτης και αυτονομίας στους μαθητές μας!

Φιλοσοφία μας

Η καθημερινή μελέτη των μαθημάτων στο κέντρο μας προσεγγίζεται εξατομικευμένα, με τη χρήση έγκυρων επιστημονικών εργαλείων, σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και εποπτικών μέσων, με την βοήθεια έμπειρου και κατάλληλα εκπαιδευμένου εκπαιδευτικού προσωπικούγεγονός που το καθιστά πρωτοπόρο στη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Μεθοδολογία μας

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στηρίζεται στη μέθοδο «Μαθαίνω Έξυπνα», η οποία προσεγγίζει με εξατομικευμένο τρόπο τη διαδικασία της μάθησης. Για εμάς ο κάθε μαθητής είναι    ξεχωριστός και διαφορετικός. Έχει το δικό του μοναδικό τρόπο να μαθαίνει, το δικό του ιδιαίτερο μαθησιακό τύπο.

Μάθετε περισσότερα
 

Καινοτομία μεθόδου «μαθαίνω έξυπνα»

Η εύρεση του μαθησιακού τύπου των μαθητών στηρίζεται:

α. σε αξιόπιστα ψυχομετρικά Τεσ.

β. στη λήψη ατομικού, κοινωνικού και σχολικού ιστορικού του μαθητή μέσω συνέντευξης.

 

Η αξιοποίηση του μαθησιακού τύπου των μαθητών οδηγεί:

α. στον σχεδιασμό εξατομικευμένου – διαφοροποιημένου προγράμματος της μελέτης

β. στη διδασκαλία τεχνικών – στρατηγικών μάθησης βάσει του μαθησιακού τύπου του παιδιού

γ. στην χάραξη μαθησιακών στόχων ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού

 

δ. στη χρήση ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας «μαθαίνω έξυπνα» και εφαρμογή των πλέον σύγχρονων εποπτικών μέσων και υποστηρικτικών εργαλείων,

ε. στην καθημερινή επιβράβευση της μαθησιακής εξέλιξης του μαθητή (τόνωση αυτοπεποίθησης).

στ. στην αυτοαξιολόγηση του μαθητή μέσω του «φακέλου επιτευγμάτων» (portfolio)

 

Στόχος μας είναι οι μαθητές…

 • Να μαθαίνουν έξυπνα.. απλοποιώντας τη διαδικασία τις μάθησης με καινοτομικές τεχνικές (σύμφωνα με το μαθησιακό τους τύπο),
 •  
 • Να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας,
 •  
 • Να καλύπτουν πιθανά κενά γνώσης και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στο σχολείο,
 •  
 • Να μάθουν να αυτοαξιολογούνται και να θέτουν οι ίδιοι μαθησιακούς στόχους,
 • Να μετατρέπουν τα λάθη σε εμπειρίες,
 •  
 • Να μάθουν να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους,
 •  
 • Να καλλιεργήσουν την ομαδικότητα & την κοινωνικότητά τους, μέσα σ’ ένα περιβάλλον δημιουργικής συνεργασίας,
 • Να ανακαλύπτουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους,
 •  
 • Να αναπτύσσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα (project),
 •  
 • Να ρωτάνε και να προβληματίζονται, έτσι ώστε με συνετή καθοδήγηση, ενθάρρυνση και νουθεσία να ενισχύεται η διάθεση τους για μάθηση.

 

Πλεονεκτήματα

 • Το μαθητοκεντρικό σύστημα εκπαίδευσης, η καινοτομική προσέγγιση της διαδικασίας της μάθησης και το εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης, βελτιώνουν σημαντικά το επίπεδο των γνώσεων του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα του δίνουν την δυνατότητα να αναπτύξει τις δικές του τεχνικές μελέτης.
 •  
 • Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως συνεργατικότητα, κριτικό πνεύμα, επίλυση προβλημάτων, στοχοθεσία, διαχείριση χρόνου και βέβαια παρουσίαση μπροστά σε κοινό είναι επίσης σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας που διέπει την μεθοδολογία του κέντρου μελέτης του εκπαιδευτηρίου ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ.
 •  
 • Τα αυστηρά ολιγομελή τμήματα στο κέντρο μελέτης του εκπαιδευτηρίου ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ με 2ωρη καθημερινή μελέτη, απλές καινοτόμες τεχνικές μάθησης, εξασφαλίζουν την ενεργοποίηση, εμπλοκή και αυτονόμηση του μαθητή.
 •  
 • Ο ετήσιος προγραμματισμός λειτουργίας του Κέντρου Μελέτης, που περιλαμβάνει όλες τις Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές, Αθλητικές & Ψυχαγωγικές δραστηριότητες του εκπαιδευτηρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε γονείς και μαθητές να προγραμματίσουν έγκαιρα όλες τις ασχολίες και δράσεις τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 •  
 • Ο συνεχής έλεγχος της προόδου, η προσωπική επίβλεψη κάθε μαθητή, η διαρκής επικοινωνία και συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού με μαθητές και γονείς, το φιλικό περιβάλλον είναι οι παράγοντες της επιτυχημένης εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών του κέντρου μελέτης του εκπαιδευτηρίου ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ.

 

Το νέο μοντέλο ολοκληρωμένης εκπαίδευσης  απευθύνεται:

 • Σε εργαζόμενους γονείς που δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να ασχοληθούν με την καθημερινή μελέτη των παιδιών τους.
 • Σε εργαζόμενους γονείς που θέλουν να έχουν ποιοτικό ελεύθερο χρόνο με τα παιδιά τους.
 •  
 • Σε γονείς οι οποίοι θέλουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν την δυνατότητα να διαβάζουν σωστά και μεθοδικά μόνα τους.
 •  
 • Σε γονείς που δεν έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση για να προετοιμάσουν σωστά τα παιδιά τους.