Σχολική Μελέτη

Τα Κέντρα Μελέτης  των  Εκπαιδευτηρίων  ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  &  ΠΑΙΔΕΙΑ     είναι:

     Η καλύτερη λύση για τους εργαζόμενους γονείς.

Η καλύτερη επένδυση για όλους τους γονείς.

Η καλύτερη εγγύηση για ουσιαστική παιδεία.

ΔΕΝ είναι φροντιστήρια, δουλεύουμε ανεξάρτητα τις ανάγκες του κάθε παιδιού.  
Στο Κέντρο Μελέτης  των  Εκπαιδευτηρίων  ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  &  ΠΑΙΔΕΙΑ   οι μαθητές μελετούν τα μαθήματα του σχολείου για την επόμενη ημέρα και προετοιμάζονται για το επαναληπτικό της κάθε ενότητας με σύστημα, μεθοδικότητα και οργάνωση του χρόνου.

   Εμείς μαθαίνουμε στο παιδί  “το σύστημα” πώς δηλαδή ο κάθε μαθητής να μελετά μόνος του.
   Δεν δίνουμε <<μασημένη τροφή>>!!!  

Οι Στόχοι που θέτουμε είναι:

Απαλλαγή των εργαζόμενων γονέων από το άγχος της φύλαξης και μελέτης των παιδιών τους.

Μελέτη με μεθοδικότητα, σύστημα, οργάνωση του χρόνου.

Συνεργασία και κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Καλλιέργεια της αφαιρετικής ικανότητας ώστε να διακρίνει τα ουσιώδη (λέξεις κλειδιά) από τις λεπτομέρειες.

Καλλιέργεια του γραπτού και του προφορικού λόγου.

Καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης.

Κυρίως όμως καλλιέργεια αυτοεκτίμησης, εμπιστοσύνης στον εαυτό του, συγκρότηση της προσωπικότητάς του γιατί έτσι όλη η διαδικασία της μάθησης είναι μια ευχαρίστηση και όχι ένας εξαναγκασμός.