ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  &  ΠΑΙΔΕΙΑ

Οι  ρίζες  του  ομίλου  μας  ξεκινούν  από  το  1989  με  το   πρώτο  μας  φροντιστήριο  στην  Κυψέλη. Το  φροντιστήριο  ΜΑΘΗΣΗ. Αποτέλεσε  σταθμό  για  τα  εκπαιδευτικά δρώμενα  της  περιοχής. Οι  χειρόγραφες τότε  σημειώσεις  μας, οι  συχνές  ενημερώσεις  γονέων , τα  Κυριακάτικα διαγωνίσματα, τα  ολιγομελή   και  ομοιογενή  μας τμήματα , αποτέλεσαν  πρωτοποριακά αλλά και  ουσιαστικά  εργαλεία  στην  εκπαιδευτική μας   διαδικασία.
 
Το  2007  ιδρύσαμε  το  Φοιτιτικό  εργστήρι  στην  πλατεία  Κάνιγγος  για  φοιτητές οικονομικών  σχολών , ενώ  ένα  χρόνο  αργότερα στον  ίδιο χώρο  το κέντρο  Επαγγελματικού προσανατολισμού.
 
Το  2011 ξεκίνησε  η  συνεργασία  μας  με τον  φροντιστηριακό  όμιλο  ACTIVUM  ενώ το  2013  ξεκίνησε  η  δημιουργία  των πρώτων  κέντρων  μελέτης  για  μαθητές  Δημοτικού  και  Γυμνασιου.
 
Το 2014  ξεκίνησε  η  λειτουργία  του Γυμνασίου  και  του  Λυκείου  μας   ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  &  ΠΑΙΔΕΙΑ
 
Το  2020  ξεκίνησε  η  συνεργασία  του  Ομίλου  μας  με  την  Ευρωγνώση. 
 
Το  2022  ξεκίνησε  η  λειτουργία  του  αθλητικού κέντρου  του  Ομίλου  μας  ενώ  ήδη  ετοιμάζεται  το  πολιτιστικό  μας κέντρο  με  έμφαση  στη  Θεατρική  Αγωγή, στα  εικαστικά και  στη  μουσική.
 
Τη  σχολική  χρονιά  2023-2024  θα  ξεκινήσει  η  λειτουργία  του  Δημοτικού  σχολείου  μας  στην  Κηφισιά