ΩΡΑΡΙΟ

Στόχος της Σχολής μας είναι να παρέχει στους μαθητές της ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρόγραμμα των Ελληνικών Μαθημάτων, στις Ξένες Γλώσσες και στις Νέες Τεχνολογίες.

Η συστηματική και σε βάθος διδασκαλία των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, αποτελεί τον πρώτο πυλώνα εκπαίδευσης της Σχολής μας. Για την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων, παρέχουμε στους μαθητές μας πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα εποπτικά μέσα.

Γνωρίζοντας τους δύσκολους ρυθμούς της καθημερινότητας της σύγχρονης οικογένειας, έχουμε εντάξει στη ζωή του σχολείου μας τη Μελέτη. Καθημερινά μετά το τέλος του πρωινού προγράμματος και αφού οι μαθητές φάνε το μεσημεριανό τους φαγητό και ξεκουραστούν, θα μελετήσουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας με τη βοήθεια των  εκπαιδευτικών τους. Έτσι οι μαθητές μας εμπεδώνουν καλύτερα τα μαθήματα και έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι.