ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ

Καλλιεργούμε εμπιστοσύνη στις διαδικασίες της μάθησης

Ακούμε τις σκέψεις των παιδιών και τα ερωτήματά τους, ενώ παράλληλα τα ενθαρρύνουμε να στηριχτούν στο μυαλό τους και να βρουν τις δικές τους απαντήσεις σε αυτά. Οποιοδήποτε θέμα μπορεί να γίνει αντικείμενο μελέτης και να κατανοηθεί. Δημιουργώντας μια κουλτούρα όπου υπάρχει άνεση για ερωτήματα δημιουργείται περισσότερος χώρος για απόπειρες που θα φέρουν και λάθη αλλά και ευκαιρίες για να μάθει κανείς μέσα από αυτά. Μας ενδιαφέρει η μάθηση να είναι χρήσιμη στα παιδιά τώρα και όχι να τα υποβάλλουμε σε αυτήν, ώστε τα παιδιά να ωφεληθούν κάποτε.

Αναδεικνύουμε τις συνδέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα

Το κάθε γνωστικό αντικείμενο συνιστά και μια διαφορετική γλώσσα μεθοδολογίας ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται. Ο μαθητής στο σχολείο μας ωθείται στο να κάνει διασυνδέσεις ανάμεσα στα πεδία αυτά. Βασική μας αρχή είναι ότι τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα δεν είναι ούτε ανεξάρτητα, ούτε ασύμβατα αλλά μέσα από τη συσχέτισή τους και τη διάχυση του ενός μέσα στο άλλο, αποκαλύπτεται η αλήθεια του πραγματικού κόσμου. Οι ΤΠΕ διαχέονται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (ανάλογα με την ηλικία). Επιδιώκουμε τεχνολογικά ενεργούς και εγγράμματους μαθητές που κατανοούν, αναλύουν,  αξιολογούν κριτικά και προστατεύονται από τις πληροφορίες που βρίσκουν σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα.

Αναγνωρίζουμε την κοινωνική διάσταση της μάθησης

Το σχολείο μας έχει μεγάλη παράδοση στην αξιοποίηση της επικοινωνίας, καθώς και ομαδικών και δια-ομαδικών διαδικασιών προς όφελος της συλλογικής μάθησης τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Αυτή η προσέγγιση βοηθάει το κάθε μέλος να αρθρώνει τις σκέψεις του, να μοιράζεται, να ακούει και να μαθαίνει από άλλους. Συγχρόνως, δίνει την ευκαιρία στο άτομο να επηρεάσει το σύνολο και να είναι ενεργός συντελεστής στη δημιουργία και στη διάχυση της γνώσης.

Δημιουργούμε εκπαίδευση που βασίζεται σε σύγχρονες έρευνες

Ακόμα και η πιο απλή δράση έχει πολύ διαφορετικό νόημα, όταν έχει ξεκάθαρους στόχους και αξιοποιεί προσεκτικά επιλεγμένα εργαλεία, βάσει επιστημονικών ευρημάτων. Για παράδειγμα, επιλέγουμε κατάλληλα εποπτικά μέσα που βοηθούν τα παιδιά της μεταβρεφικής ηλικίας να εξελίσσουν δεξιότητες γραφής ζωγραφίζοντας και δραστηριότητες μουσικής που θα συνεισφέρουν στην εύκολη κατάκτηση γραφής και ανάγνωσης αργότερα. Στο Δημοτικό εισάγουμε  το σκάκι ως βασικό μάθημα, για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της λογικο-μαθηματικής σκέψης.

Εκπαιδευτικοί και παιδιά λειτουργούν ως ερευνητές

Εφαρμόζουμε με διαφορετικούς τρόπους τη μεθοδολογία της παρατήρησης ως εργαλείου για την εκπαίδευση της ματιάς και της σκέψης μας προκειμένου να εντοπίζουμε τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα μάθησης των παιδιών, να αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο με τον οποίο το κάθε παιδί μαθαίνει και να τον αποτυπώνουμε μαζί του στον ατομικό του φάκελο. Μαθαίνουμε από το κάθε παιδί τρόπους μάθησης και αξιολογούμε συστηματικά την αποτελεσματικότητα των μεθόδων μας.