Ατομικές Συναντήσεις

Οι ατομικές συναντήσεις εξυπηρετούν την ενημέρωση των γονέων για την προσωπική πρόοδο κάθε παιδιού, την διάδρασή του στην ομάδα, την αντίληψή του σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό ή τις ιδιαίτερες μαθησιακές ικανότητές του.

Κάθε γονέας έχει το χρόνο που χρειάζεται για να ενημερωθεί και να συζητήσει με τον παιδαγωγό τις ανησυχίες ή τους προβληματισμούς του αλλά και την πιθανότητα περαιτέρω συμβουλευτικής καθοδήγησης όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Οι ατομικές συναντήσεις πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου, απογευματινές ώρες (πρωινές ώρες κατόπιν συνεννόησης), κάθε τρίμηνο, ή συχνότερα αν κριθεί απαραίτητο τόσο από το γονέα όσο και από τον παιδαγωγό.

 

Ομαδικές Συναντήσεις

Οι ομαδικές συναντήσεις αφορούν στην παρουσίαση της διδακτέας ύλης και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν (ανάλογα την αναπτυξιακή ηλικία), ενώ γίνεται και ενημέρωση για την εικόνα της τάξης συνολικά (δυναμική της τάξης σε εκπαιδευτικό πλαίσιο και πλαίσιο συμπεριφοράς).

Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν με τους γονείς των συμμαθητών των παιδιών τους, να βρεθούν στην αίθουσα διδασκαλία τους και να ανακαλύψουν τις ομαδικές δημιουργίες τους.

Οι ομαδικές συναντήσεις πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου, απογευματινές ώρες κάθε τρίμηνο. Το πρόγραμμα των ομαδικών συναντήσεων είναι καθορισμένο από την αρχή της σχολικής χρονιάς.