ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Α΄ Λυκείου είναι μια τάξη στην οποία διδάσκονται μόνο μαθήματα γενικής παιδείας.

Στο σχολείο μας:

 • Εφαρμόζεται, παράλληλα με τη βαθμολογία των τετράμηνων, η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών σε επιλεγμένα μαθήματα.
 • Ενισχύουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα με επιπλέον ώρες διδασκαλίας στη Φυσική, στην Άλγεβρα και στην Έκθεση.
 • Στα Αγγλικά, αλλά και στη Β΄ Ξένη Γλώσσα, οι μαθητές προετοιμάζονται μέσα στο σχολείο για την απόκτηση των πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας. Χωρίζονται σε τμήματα, ώστε να δημιουργούνται ομοιογενείς ομάδες και οι μαθητές να προετοιμάζονται πιο αποτελεσματικά, ανάλογα με τον τύπο της πιστοποίησης στον οποίο θα εξεταστούν.
 • Προσφέρονται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην Άλγεβρα και στη Χημεία και στη Φυσική με ελάχιστο ετήσιο κόστος.
 • Δίνεται η δυνατότητα εξατομικευμένων μαθημάτων σε μαθητές που τα χρειάζονται (κάλυψη πρόσκαιρων κενών κ.ά.).
 • Μία ώρα την εβδομάδα, μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, γίνεται ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, ο οποίος βοηθάει τους μαθητές να επιλέξουν με το τι θα τους άρεσε να ασχοληθούν επαγγελματικά και έτσι να είναι πιο εύκολη, αλλά και εύστοχη, η επιλογή του Προσανατολισμού που θα παρακολουθήσουν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
 • Διενεργούνται επαναληπτικά διαγωνίσματα τα σαββατοκύριακα, τα οποία θα βοηθήσουν τους μαθητές μας να οργανώσουν αποδοτικότερα την επανάληψη της ύλης και να εξασκηθούν έτσι ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους.

 

 

Στη Β΄ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μία από τις 2 ομάδες προσανατολισμού (Ανθρωπιστικές ή Θετικές σπουδές) ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τα σχέδιά τους για σπουδές μετά το Λύκειο.

Στο σχολείο μας:

 • Εφαρμόζεται, παράλληλα με τη βαθμολογία των τετραμήνων, η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών σε επιλεγμένα μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμών.
 • Ενισχύουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα με επιπλέον ώρες διδασκαλίας στην Άλγεβρα, στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στα Αρχαία Προσανατολισμού, στα Λατινικά Προσανατολισμού, στα Μαθηματικά Προσανατολισμού και στη Φυσική Προσανατολισμού.
 • Στα Αγγλικά δίνεται η δυνατότητα απόκτησης διπλώματος IELTS, με προετοιμασία μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, για όσους μαθητές επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα φοίτησης σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 • Προσφέρονται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα Μαθηματικά, στη Χημεία και στη Φυσική με ελάχιστο ετήσιο κόστος.
 • Δίνεται η δυνατότητα εξατομικευμένων μαθημάτων σε μαθητές που τα χρειάζονται (κάλυψη πρόσκαιρων κενών κ.ά.).
 • Το πρόγραμμα του Β΄ Τετραμήνου αναδιαμορφώνεται, ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία για τα μαθήματα προσανατολισμού τη Γ΄ Λυκείου, η οποία συνεχίζεται στα θερινά τμήματα.
 • Διενεργούνται επαναληπτικά διαγωνίσματα τα σαββατοκύριακα, τα οποία θα βοηθήσουν τους μαθητές μας να οργανώσουν αποδοτικότερα την επανάληψη της ύλης και να εξασκηθούν έτσι ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους.

 

 

Στη Γ΄ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τέσσερις ομάδες προσανατολισμού (ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών σπουδών, σπουδών υγείας, σπουδών οικονομίας και πληροφορικής) και διδάσκονται μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα γενικής παιδείας.

Στο σχολείο μας:

 • Ενισχύουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα με επιπλέον ώρες διδασκαλίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Προσφέρουμε ώρες συμπληρωματικής διδασκαλίας σε ατομικό επίπεδο ή σε μικρές ομάδες.
 • Λειτουργούν φροντιστηριακές ώρες μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Διενεργούνται επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης των Πανελλαδικών Εξετάσεων τα σαββατοκύριακα. Το πρόγραμμα αυτών των διαγωνισμάτων δίνεται στους μαθητές κατά τη θερινή προετοιμασία.
 • Η διόρθωση των διαγωνισμάτων γίνεται μέσα στην τάξη, αλλά και εξατομικευμένα, έτσι ώστε ο κάθε μαθητής να εστιάζει στις προσωπικές του αδυναμίες και να βελτιώνεται από διαγώνισμα σε διαγώνισμα.
 • Προσφέρονται επιπλέον ώρες προετοιμασίας σε ειδικά μαθήματα, όπως τα Αγγλικά.
 • Οι μαθητές προπονούνται στα αθλήματα που θα αγωνιστούν για την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ ή στις Στρατιωτικές Σχολές.
 • Προσφέρεται υποστήριξη στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού από εκπαιδευτικούς του σχολείου που έχουν επιμορφωθεί σε αυτόν τον τομέα.