ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ

Το Λύκειο, στα  Εκπαιδευτήρια   ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  &  ΠΑΙΔΕΙΑ  έχει δύο  πολύ  σημαντικούς   στόχους.
Ο πρώτος στόχος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές του, ώστε  να επιτύχουν την εισαγωγή και εγγραφή τους σε Ανώτατα   και  Ανώτερα  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας  σε  σχολή   της  πρώτης  επιλογής  τους   και να θεμελιώσουν την ικανή  και αναγκαία υποδομή για μια επιτυχημένη πορεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Ο δεύτερος στόχος είναι να αποκτήσουν  οι  μαθητές  του  μια Γενική Παιδεία, που θα   διαμορφώνει ελεύθερους, υπεύθυνους και δημοκρατικούς  πολίτες, θα  αναπτύσσει την κριτική σκέψη ,θα   καλλιεργεί την συλλογική προσπάθεια και  συνεργασία, θα  προωθεί την τέχνη, την επιστήμη  , την τεχνολογία  και  τον  αθλητισμό  και  θα τους  ευαισθητοποιεί  σε ζητήματα φυσικού περιβάλλοντος.
Οι  στόχοι  αυτοί  επιτυγχάνονται από  το υψηλού  επιπέδου  έμψυχο δυναμικό του  και  από  τον άριστο  προγραμματισμό μαθημάτων  και δράσεων.

         Να ενταχθούν ομαλά στην Α' τάξη και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του Λυκείου 

·        Να επαναλάβουν βασικές έννοιες και όρους απαραίτητους για τα μαθήματα που στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις.

·        Να παρακολουθούν μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα με ενισχυμένες διδακτικές ώρες σε  βασικά  μαθήματ

·         Να παρακολουθούν σε ολιγομελή τμήματα κατευθύνσεων στη Β' και Γ' Λυκείου όλα τα μαθήματα, κατεύθυνσης και γενικής παιδείας,  

·         Να διδάσκονται τα μαθήματα των κατευθύνσεων σε φροντιστηριακή βάση από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με πολυετή εμπειρία.  

·         Να λαμβάνουν μέρος σε προγραμματισμένες τακτικές γραπτές δοκιμασίες. 

·         Να έχουν στη διάθεσή τους πλήρες υποστηρικτικό υλικό για τη μελέτη τους από τις εσωτερικές μας εκδόσεις.

·         Να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας με τα πιο εξελιγμένα εποπτικά μέσα.

·         Να συναντούν τους καθηγητές τους σε προγραμματισμένες ώρες για εξατομικευμένα μαθήματα, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

·         Να παρακολουθούν δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος.

·         Να βρίσκονται υπό τη διαρκή καθοδήγηση των ειδικών μας συμβούλων στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

·         Να συμμετέχουν σε πολιτιστικές και εθελοντικές δράσεις, καλλιεργώντας βαθύτερα τον πνευματικό και ψυχικό τους κόσμο.