ΜΕΛΕΤΗ

  • Οργανώνουμε το διάβασμά μας και μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε.
  • Λύνουμε τις απορίες μας και καλύπτουμε τυχόν “κενά” μας.
  • Βάζουμε από νωρίς τις βάσεις και κάνουμε τακτικές επαναλήψεις.
  • Οι γονείς μας ενημερώνονται καθημερινά.
  • Όταν τελειώνουμε τα μαθήματα εμπεδώνουμε την ύλη με παιχνίδια.
  • Αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα τυχόν μαθησιακές δυσκολίες.
  • Μελετάμε σε ένα ασφαλές, ζεστό και σύγχρονο περιβάλλον.
  • Βελτιώνουμε τις σχολικές μας επιδόσεις και την κοινωνικότητά μας.
  • Τελειώνουμε νωρίς το απόγευμα τα μαθήματά μας και έχουμε ελέυθερο