ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ

Το Γυμνάσιο αποτελεί κομβικό σημείο στη μαθησιακή πορεία των μαθητών για τους εξής βασικούς λόγους:

 • ·         Ταυτίζεται χρονικά με την κρίσιμη και ευαίσθητη μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία.
 • ·         Είναι σε ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο η γέφυρα μεταξύ Δημοτικού και Λυκείου.
 • ·         Με την ολοκλήρωσή του κλείνει ο κύκλος της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ο ρόλος του, συνεπώς, είναι πολυδιάστατος καθώς στοχεύει στη νοητική ανάπτυξη, στην ψυχοσυναισθηματική ενδυνάμωση και την κοινωνική καλλιέργεια των νεαρών εφήβων καθώς επίσης στην ανάδειξη των ταλέντων τους και στη βέλτιστη αξιοποίηση των ψυχοπνευματικών τους δυνατοτήτων. 

Στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων μας, παρέχουμε πληθώρα και ποικιλία ευκαιριών και ερεθισμάτων στους μαθητές, ώστε να:

 • ·         Εντοπίσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.
   
 • ·         Αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσα από δραστηριότητες ατομικές και ομαδοσυνεργατικές.
   
 • ·         Εξασκηθούν σε στρατηγικές μάθησης, διαχείρισης χρόνου και άγχους.
   
 • ·         Γνωρίσουν τη μεθοδολογία των επιστημών.
 •  
 • ·         Αποκτήσουν αγωγή δημοκρατικού πολίτη.
   
 • ·         Καλλιεργήσουν κριτικό πνεύμα.
   
 • ·         Μεταβούν επιτυχώς από τη συγκεκριμένη στην αφηρημένη-αφαιρετική σκέψη.
   
 • ·         Αποκτήσουν ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, επεξεργασίας πληροφοριών και συνθετική σκέψη.
   
 • ·         Ασκηθούν στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
   
 • ·         Κοινωνικοποιηθούν μέσα από ομαδικές πρωτοβουλίες.
   
 • ·         Ευαισθητοποιηθούν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά  θέματα εντός και εκτός σχολείου με εθελοντικές δράσεις.
   
 • ·         Έρθουν σε επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό.