ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα του Γυμνασίου υλοποιείται από ένα επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό σε κλίμα αρμονικής συνύπαρξης και αλληλοσεβασμού μεταξύ μαθητών – καθηγητών. Η Διεύθυνση, σε συνεργασία με τους Συντονιστές παιδευτικού Έργου και Ειδικοτήτων, οργανώνουν και συντονίζουν το πρόγραμμα των μαθημάτων. Το έργο των εκπαιδευτικών υποστηρίζεται από σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, από Κεντρική δανειστική βιβλιοθήκη, από εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής, Εικαστικών και από άρτιες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στο Γυμνάσιο το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται με  τρόπο, ώστε οι ανάγκες των μαθητών να καλύπτονται πλήρως από το σχολικό πρόγραμμα, καθώς αναπτύσσουν προφορικές και γραπτές δεξιότητες, προετοιμάζονται και συμμετέχουν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Επίσης, ένα παιδί έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως 2η ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων μας, τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά.

Μετά τη λήξη των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος ακολουθούν δύο ή τρεις διδακτικές ώρες, κατά τις οποίες οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της  μελέτης  των  μαθημάτων  της  επόμενης  ημέρας.